کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور و دانش بنیان در مجتمع آموزشی غرب

  • صفحه اصلی -
  • کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور و دانش بنیان در مجتمع آموزشی غرب
اخبار

کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور و دانش بنیان در مجتمع آموزشی غرب

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور و دانش بنیان در مجتمع آموزشی غرب

روز چهار شنبه  مورخ 26/11/1401 کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور در مرکز رشد مجتمع آموزشی غرب جهت بررسی   طرح با عنوان : طراحی و ساخت  سخت افزار و اپلیکیشن مانیتورینگ و مدیریت مصرف آب مشترکین خانگی، کشاورزی و صنعتی برگزار گردید. آقای مهندس آرمین ملکی به عنوان نماینده شرکت قصر سیستم زاگرس  موضوع  را ارائه نمودن.  پس از طرح سوالات و انجام پرسش و پاسخ، موضوع فوق به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت.