جلسه شورای پذیرش و جذب شرکتهای فناور در مرکز منطقه ای غرب پژوهشگاه نیرو -مربوط به شرکت مبنا صنعت

  • صفحه اصلی -
  • جلسه شورای پذیرش و جذب شرکتهای فناور در مرکز منطقه ای غرب پژوهشگاه نیرو -مربوط به شرکت مبنا صنعت
اخبار

جلسه شورای پذیرش و جذب شرکتهای فناور در مرکز منطقه ای غرب پژوهشگاه نیرو -مربوط به شرکت مبنا صنعت

روز دوشنبه مورخ 19/4/1402 جلسه شورای پذیرش و جذب شرکتهای فناور در مرکز منطقه ای غرب پژوهشگاه نیرو  و با حضور برخط نمایندگانی از پژوهشگاه جهت بررسی طرح فناورانه با عنوان « طراحی و تولید کوپلینگ بک استاپ یا یک جهته » مربوط به شرکت مبنا صنعت نیشتمان برگزار گردید. مصوب گردید بعد از انجام پاره ای  اصلاحات و تکمیل مدارک لازم و فرایند اداری ، این شرکت می تواند به عضویت پارک علم و فناوری نیرو درآمده و در محل مرکز منطقه ای غرب مستقر گردد.