جذب نیروی کارگری شرکت سپهر آب غرب

اخبار

جذب نیروی کارگری شرکت سپهر آب غرب

اطلاعیه

جذب نیروی کارگری شرکت سپهر آب غرب

 

شرکت سپهر آب غرب به منظور تامین تعداد 2 نفر نیروی کارگری ((شرکتی )) برای به کارگیری در یکی از صنایع بزرگ استان کرمانشاه در نظر دارد از طریق آزمون های: علمی - آزمون سلامت عمومی - روانشناختی - آزمون آمادگی جسمانی و مصاحبه مهارتی نسبت به جذب نیرو بصورت شرکتی یا قرارداد مدت معین اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان مرد بومی استان که حائز شرایط میباشند دعوت به همکاری می نماید .

نحوه ثبت نام:

 متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت خدماتی سپهر آب غرب به نشانی www.sepehrAB.com  و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاع از شرایط آن با مراجعه به درگاه اینترنتی www.ghtcr.ir به نام مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک مورد نیاز از تاریخ 1400/3/22 تا تاریخ1400/04/04اقدام نمایند .