مرکز منطقه ای غرب مرکز منطقه ای غرب مرکز منطقه ای غرب
پژوهشگاه نیرو
مرکز منطقه ای غرب

مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو
از سال 1359

پژوهشگاه نیرو
مرکز منطقه ای غرب

مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو
از سال 1359

پژوهشگاه نیرو
مرکز منطقه ای غرب

مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو
از سال 1359

تنوع آموزش

سطوح مختلف

اساتید حرفه ای

اساتید مسلط

دوره های آنلاین

بدون محدودیت جغرافیایی

به مرکز منطقه ای غرب خوش آمدید

هر آنچه را که نیاز دارید ما به شما بصورت آنلاین آموزش خواهیم داد

about

دوره های آموزشی

مرکز منطقه ای غرب

دوره های کاملا حرفه ای و آنلاین

11

اساتید حرفه ای

30

دانشگاه طرف قرار داد

140

تعداد دانش آموختگان

100

فارغ التحصیلی ها