درباره ما

11

اساتید حرفه ای

30

دانشگاه طرف قرار داد

140

تعداد دانش آموزان

100

فارغ التحصیلی ها

درباره مرکز منطقه ای غرب


مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو در سال 1359 با آغاز فعالیت ستاد سازندگی و آموزش معنا یافت.
این ستاد 3 سال بعد ، با تبدیل شدن به سازمانی پویا و کارآمد ، هم اکنون با نام موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق با بیش از دو دهه فعالیت ،یکی از مجهزترین و با سابقه ترین مراکز آموزش¬های علمی-کاربردی و ضمن خدمت کشور است.
مسئولیت آموزش و ارائه خدمات فنی در شش استان :
1. کرمانشاه
2. همدان
3. مرکزی
4. کردستان
5. ایلام
6. لرستان

بر عهده مرکز منطقه ای غرب می باشد.
مرکز منطقه ای غرب فعالیت خود را با انگیزه تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتهای تابعه وزارت نیرو در منطقه غرب کشور از سال 1362 در کرمانشاه با اجرای دوره های کوتاه مدت آغاز نموده و در طی این مدت ضمن ارائه آموزشهای ضمن خدمت کارکنان صنعت آب و برق کشور و ارائه خدمات آموزشی، علمی و فنی به دستگاه های متقاضی، نسبت به اجرای دوره های مختلف آموزش عالی اقدام نموده است
مرکز منطقه ای غرب ، به علت شیوع ویروس کرونا ، و همچنین نیاز به بروزرسانی سیستم ها و روش های آموزشی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به فراگیران و همکاران حوزه وزارت نیرو و شرکت های تابع ، خود را مکلف دانست سامانه آموزش های مجازی خود را به صورت اختصاصی و ویژه طراحی و آماده کند.